Tandövala

Sveriges sydligaste fjäll har Tandövala naturreservat kallats. Fjäll kanske är att överdriva men vard är det med råge. Vard är ett högt skogsbeklätt berg med en mer eller mindre kal topp på grund av till exempel återkommande skogsbrand. Till fjällets försvar finner man på höjderna små områden med fjällvegetation. Där finns flera växter som här har sin sydligaste förekomster i landet, till exempel krypljung, ripbär och fjällven. Här kan du höra pärlugglans rop om kvällen och lavskrikans tjatter till skogsfikan. På somrarna hittas dessutom en levande fäbod i reservatet, Södra Vardsätra. Där kan man njuta av ett glas getmjölk och köpa en bit getost och framförallt gosa med kelsjuka getter!

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada mark eller geologiska naturföremål,
– skada växande eller döda – stående eller ikullfallna – träd och buskar,
– gräva upp växter eller ta bort mossa och lav, fånga eller insamla djur,
– köra motordrivet fordon i terrängen
– flyga med luftfarkost på lägre höjd än 300 meter samt att landa inom området.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna