Stora Almsjön

Stora Almsjöns naturreservat omfattar en mosaik av flera olika naturtyper. Blåbärsgranskog, örtrik bäckmiljö, hällmarksområden och myrområden. Allt och lite till finns inom reservatets gränser! Kolade stubbar berättar även att skogsbrand härjat området vid flertal tillfällen.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada växande eller döda, – stående eller ikullfallna, – träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
– köra motordrivet fordon i terrängen

Källa: Länsstyrelsen Dalarna