Resjövallen

Resjövallens naturreservat består av en fin skogsmiljö, påverkad av brand som gynnar den biologiska mångfalden. Den lilla bäcken som flyter genom området gynnar även den artmångfalden då det bidrar till ett speciellt klimat som bland annat många hänglavar trivs i. Marken bär spår av kalk och vegetationen blir därefter, stundvis förekommer en rik högörtsflora. Jakt har länge bedrivits i dessa marker och i anslutning till bäcken finns en liten jaktstuga.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter,
– plocka mossor, lavar och vedsvampar,
– köra motordrivet fordon i terräng,
– cykla.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna