Lybergsgnupen

Naturreservatet Lybergsgnupen bjuder på sensationell utsikt då skog och myr breder ut sig 200 meter under ens fötter och området är ett välbesökt. Området är inte bara känt för sin vackra utsikt men även också för vegetationen och är det sydligaste berget som tillhör övredalasandstensområdet. Bergret består av särnadiabas vilket ger det ett högt pH som uppskattas av många växter. Reservatet överraskar med att bjuda på växter såsom; skogssvingel, myskmadra, hässleklocka och den för regionen uppseendeväckande gulplistern! Gulplisterns har sin nordligaste utpost i landet här och nästa växtplats söderut är Tiveden, något som för tankarna till hur växten kan ha hamnat här..! Malungs kommun har under senare år uppfört ett vindskydd och förbättrat stigarna genom spångning och vägvisning – tummen upp för detta!

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada mark eller geologiska naturföremål,
– skada växande eller döda – stående eller ikullfallna – träd och buskar,
– plocka eller gräva upp blommor, mossor, svampar och lavar,
– elda annat än på anvisad plats,
– tälta,
– fånga eller insamla djur,
– inplantera för området främmande växt- eller djurart,
– köra motordrivet fordon i terrängen.
– klättra i bergsbranten i nordost.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna