Remissvar

Ofta skickar olika myndigheter ärenden på remiss till föreningen så vi får möjlighet att yttra oss. Här lägger vi ut de remissvar vi skickar in.

Remiss angående elledning över kalfjället: Svar elledning Sälen

Remiss angående fördjupad översiktsplan Mobergskölen: Yttrande FÖP Mobergskölen