Fejmån

Fejmåns naturreservat ligger en mil utanför Sälen utmed Fejmån. Reservatet består av en talldominerad naturskog som under upprepade gånger påverkats av bränder. Hänglavsrika granar dominerar längs med ån men även lövträd finns det gott om. Genom hela reservatet går en stig som gör det till en lättillgänglig njutning!

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
– genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

 

Källa: Länsstyrelsen Dalarna