Örsjöberget

Örsjöbergets naturreservat ligger i  direkt anslutning till Örsjöbergssätern som en oas av naturskog i ett landskap som består av hårt brukade skogar. Reservatet utgörs av barrblandskog och här och var hittas granar med en ålder på upp emot 200 år – sprunga ur ett frö runt 1800-talets början!

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
– köra motordrivet fordon i terräng,
– cykla eller rida,
– använda området för organiserade tävlings eller övningsändamål eller motsvarande.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna