Gärdån

I Gärdåns naturreservat frodas kattfotslaven, violmusslingen och vedtrappmossan. Tre arter som är beroende av gammelskogen. Frodiga raviner och bäckstråk i området rymmer också många arter, vissa ännu oupptäckta då reservatet är föga känt. En vandringled slingrar sig genom området vilket dock gör reservatet lättillgängligt och inbjudande.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
– köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark
Det är inte heller tillåtet utan Länsstyrelsens tillstånd att:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
– genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,
– cykla eller rida annat än på markerad led,
– elda.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna